[Mã 096]LAYOUT CHO BỂ 90 – 120CM – LAYOUT CÁ CẢNH BIỂN