[Mã 086]LAYOUT CHO BỂ 40 – 50CM – LAYOUT CÁ CẢNH BIỂN