[Mã 084]LAYOUT CHO BỂ 120 – 150CM – LAYOUT CÁ CẢNH BIỂN