[Mã 053]LAYOUT CHO BỂ 40 – 50CM – LAYOUT CÁ CẢNH BIỂN